Klik Survey Semua Alumni Estib

2/18/2010

Profil Personal SMPN 3 Bayat Klaten Jawa-Tengah


STRUKTUR ORGANISASI SMP N 3 BAYAT (Estib)

1. C. Anjar Nawangsih, S.Pd. : Kepala Sekolah
2. SUBIMAN, S.Pd. : Wakil Kepala Sekolah
3. Drs. SUPARDI : Ketua Komite
4. SUGENG, S.Pd. : PKS. Kurikulum
5. SUBARI, S.Pd. : PKS. Kesiswaan
6. SUGIYAN, S.Pd. : PKS. Sarana Prasarana
7. SUNARTO, S.Pd. : PKS. Humas
8. SUWITO DALLY, B.A. : Koordinator TU
9. Dra. SUHARTI : Bendahara
10. LANJAR, S.Pd. : Koordinator BK


11. MARIMAN A : Wali Kelas VII A
12. SUHARMAN, S.Pd. : Wali kelas VII B
13. SUKISMO. S.Pd. : Wali kelas VII C
14. MURNI, S.Pd. : Wali kelas VII D
15. HARDINA : Wali kelas VIII A
16. ENDANG K, S.Pd. M.Pd. : Wali kelas VIII B
17. SUPRIYONO, S.Pd. : Wali kelas VIII C
18. BAMBANG E, S.Pd. : Wali kelas VIII D
19. SUBROTO, S.Pd. : Wali kelas IX A
20. LANJAR, S.Pd. : Wali kelas IX B
21. Ch. ONENG S, S.Pd : Wali kelas IXC
22. MARIMAN B, S.Pd. : Wali kelas IX D


PKS (Pembantu Kepala Sekolah)

1. PKS Kurikulum : SUGENG, S.Pd.
2. PKS Kesiswaan : SUBARI, S.Pd.
3. PKS Sarana Prasarana : SUGIYAN, S.Pd.
4. PKS HUMAS : SUNARTO, S.Pd.

1. Kepala Lab. IPA : BUDI CAHYANA, S.Si.
2. Kepala Perpustakaan : A. TURSI PUTRA, S.Pd.
3. Kepala Lab. Komputer : ASIM SULISTYO, S.Pd.

DEWAN GURU

1. C. ANJAR NAWANGSIH, S.Pd. (Kepala Sekolah)
2. SUBIMAN, S.Pd. (Wakil Kepala Sekolah)
3. SUGENG, S.Pd.
4. SUNARTO, S.Pd.
5. Dra. SUHARTI
6. ENDANG KRISTIANI, S.Pd. M.Pd.
7. MARIMAN B
8. SUHARMAN, S.Pd.
9. LANJAR, S.Pd.
10. MARIMAN ( A )
11. A.TURSI PUTRA, S.Pd.
12. Ch. ONENG SURYANI, S.Pd.
13. SUFYARNOMO, S.Pd.
14. ASIM SULISTYO, S.Pd.
15. SUGIYAN, S.Pd.
16. ASNANI LAILIYAH, S.Pd.
17. BUDI CAHYANA, S.Si.
18. SUKISMO, S.Pd.
19. SUBARI, S.Pd.
20. SRI NURYATI, S.Pd.
21. BAMBANG EKO N, S.Pd.
22. SUBROTO
23. MARYANI K, ST.
24. WARSINI, S.Pd.
25. SURATMI, S.Pd.
26. NANI HARYANTI, A.Ma.
27. SUPRIYONO, S.Pd.
28. MAMI SUTANTI, S.Pd.
29. TRI NINGSIH, S.Pd.
30. RINI HASTAMI, S.Pd.
31. DEWI WAHYUNI K, SE
32. ATIK BUDIARTI, S.Pd.
33. HARDINA
34. TRI ATMINI W, SE.
35. MURNI, S.Pd.
36. jOKO WALUYO, S.Pd.
37. ROMY FITRIYANTO, S.Pd.
38. JATU RAHMAWATI, S.Pd.


STAF KARYAWAN

1. SUWITO DALLY, B.A.
2. IBNU WIDADA
3. DIDIK HASTANTO
4. LILIS WIDAYATI
5. DWI ENDANG R, A.Md.Pd.
6. SRI QUDSIYAH
7. SIWI LISTRI, A.Md.
8. M U R N I
9. SRI HARYANTI
10. NURUL SUDARTI, AM.KL
11. KISDIANTO

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Pramuka
2. Komputer
3. KIR (Karya Ilmiah Remaja)
4. PMR (Palang Merah Remaja)
5. PKS (Patroli Keamanan Sekolah)
6. Seni Tari
7. Keagamaan
8. Tutor Pagi Materi UNAS

0 komentar:

Posting Komentar

Komentarlah sebagai tanda persahabatan.

 

Sugeng Sihono, S.Pd. M.Pd.

Sugeng Sihono, S.Pd. M.Pd.
Kepala Sekolah 2019 - ...

Drs. Wiyono

Drs. Wiyono
Kepala Sekolah 2012 - 2015

Chatarina Supartini, M.Pd.

Chatarina Supartini, M.Pd.
kepala Sekolah 2018-2019

Drs. Suramlan

Drs. Suramlan
Kepala Sekolah 2003-2009

Agus Tri Purwanto, S.Pd.

Agus Tri Purwanto, S.Pd.
Kepala Sekolah 2015-2016

Hardina, S.Pd.

Hardina, S.Pd.
Wakil Kepala Kesiswaan

C. Anjar Nawangsih, S.Pd.

C. Anjar Nawangsih, S.Pd.
Kepala Sekolah 2009-2012

Dra. Endang Sudarsih

Dra. Endang Sudarsih
Kepala Sekolah 2016 - 2018

Sugiyan, S.Pd.

Sugiyan, S.Pd.
Wakil Kepala Kurikulum